Održana Generalna konferencija Evropskog saveta za izbeglice i prognanike

26. oktobar 2016.

Predstavnici Beogradskog centra za ljudska prava imali su priliku da učestvuju na Generalnoj konferenciji  Evropskog saveta za izbeglice i prognanike (ECRE), koji okuplja 90 organizacija koje se bave zaštitom izbegličkih prava u 38 zemalja širom Evrope. Generalna konferencija održana je u Berlinu, u periodu od 12. do 14. oktobra.
Održan OEBS / ODIHR trening za branitelje ljudskih prava na temu identifikacije, praćenja i izveštavanja kršenja ljudskih prava na siguran i bezbedan način

24. oktobar 2016.

Nataša Nikolić, pravnica Beogradskog Centra za ljudska prava učestvovala je u treningu namenjenom braniteljima ljudskih prava, koji je održan od 17 do 21 oktobra 2016. godine u Crnoj Gori, u organizaciji Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).
Održan okrugli sto "Žene u pokretu"

17. oktobar 2016.

U saradnji sa Oxfam in South East Europe i UN Women u ponedeljak 10. oktobra 2016.
Najava predavanja prof. Ralf Vajlda: Međunarodno pravo, migracije i izbeglička “kriza”

13. oktobar 2016.

  Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Beogradski centar za ljudska prava pozivaju vas na predavanje prof. Ralfa Vajlda na temu   Međunarodno pravo, migracije i izbeglička "kriza"   Predavanje će se održati na engleskom jeziku, u ponedeljak 17. oktobra 2016. godine u 16 časova  u Srednjoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Goce Delčeva 36.
Počela realizacija projekta „Šire perspektive za zapošljavanje bivših osuđenika“

10. oktobar 2016.

Beogradski centar za ljudska prava započeo je realizaciju projekta „Šire perspektive za zapošljavanje bivših osuđenika“ uz podršku Misije OEBS u Srbiji. Projekat će biti realizovan u periodu od septembra do decembra 2016.
Utrehtska deklaracija o akademskim slobodama

30. septembar 2016.

  UTREHTSKA DEKLARACIJAO AKADEMSKIM SLOBODAMA    Na godišnjoj konferenciji održanoj na Univerzitetu u Utrehtu, mi, Udruženje instituta za ljudska prava (AHRI), osuđujemo postupke i pretnje u sve većem broju država kojima se ograničavaju ili čak ukidaju akademske slobode u ime bezbednosti, javnog reda, borbe protiv terorizma, kriminala i ekstremizma, putem niza mera, uključujući d...


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima