Podneta inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja i Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

31. mart 2020.

Beogradski centar za ljudska prava podneo je danas Ustavnom sudu Srbije incijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti članova 2. i 3. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja kao i Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije.
O jednoj izolovanoj mladosti - nova kampanja Omladinskog programa Beogradskog centra za ljudska prava

31. mart 2020.

Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava poziva vas da se priključite akciji #o_jednoj_izolovanoj_mladosti. Kampanja pokrenuta u vreme pandemije virusa COVID-19 predstavlja servis za podršku mladima i njihovom okruženju, kao i aktivnostima u specifičnim, izolovanim, uslovima.
Podneta inicijativa Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima člana 2. Uredbe o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja

25. mart 2020.

Beogradski centar za ljudska prava podneo je Ustavnom sudu Srbije incijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima Uredbe o  prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, donete za vreme vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije Covid-19.
Ograničenje kretanja tražilaca azila tokom trajanja vanrednog stanja i pandemije korona virusa

23. mart 2020.

Odlukom Vlade Republike Srbije o privremenom ograničavanju kretanja tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centrima za azil i prihvatnim centrima u Republici Srbiji (Sl. glasnik 32/2020) regulisano je pitanje rada centara za azil i prihvatnih centara tokom trajanja pandemije korona virusa (SARS-CoV-2) usled koje je proglašeno i vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije.


 

YRT 2019_baner-MALI za sajt

 Srbija protiv smrtne kazne

 

Baner-1.eps

  Azil

 

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA  kuca-ljudskih-prava1