Osnovana Platforma organizacija za saradnju sa Mehanizmima Ujedinjenih Nacija za ljudska prava

7. jul 2018.

Beogradski centar za ljudska prava koordinirao je osnivanje Platforme organizacija za praćenje preporuka tela UN za ljudska prava (u daljem tekstu: Platforma).
Obeležen Svetski dan izbeglica

6. jul 2018.

  Beogradski centar za ljudska prava obeležio je sa svojim partnerima i prijateljima Svetski dan izbeglica na Letnjoj sceni Doma kulture Studentski grad.
Održane radionice u prihvatno-tranzitnim centrima u Adaševcima i Principovcu

5. jul 2018.

Naše pravnice Ana i Senka posetile su Prihvatno-tranzitne centre u Adaševcima i Principovcu, gde su održale radionicu na temu procedure azila u Srbiji, poštovanja rodne ravnopravnosti i zaštite od rodno zasnovanog nasilja. Radionice, koje organizuje Crveni Krst Beograd, prilagođene su ženama u okviru migrantske populacije, pre svega zbog podizanja svesti o problematici porodičnog nasilja.
Utrecht Network Staff Training - Podrška izbegličkoj populaciji u sistemu visokog obrazovanja

27. jun 2018.

Beogradski centar za ljudska prava bio je gost na sastanku Utrecht Network Staff Training na temu podrške izbegličkoj populaciji u sistemu visokog obrazovanja koji je održan na Univerzitetu u Utrehtu (12-15.6).
Konferencija za novinare povodom Mišljenja Venecijanske komisije na nacrt amandmana za promenu Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe

26. jun 2018.

Pozivamo vas na konferenciju za novinare povodom Mišljenja Venecijanske komisije na nacrt amandmana za promenu Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe. Konferencija će se održati u četvrtak, 28. juna 2018. godine, u 11 časova, u Kući ljudskih prava i demokratije (ul. Kneza Miloša 4).
SAOPŠTENJE povodom Izveštaja CPT Saveta Evrope od 21. juna 2018. godine

23. jun 2018.

Saopštenje možete preuzeti OVDE. Beogradski centar za ljudska prava izražava ozbiljnu zabrinutost povodom Izveštaja Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Saveta Evrope (CPT) o ad hoc poseti Srbiji obavljenoj u periodu od 31. maja do 7. juna 2017. godine.


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima