Primeri iz SEMAFOR DNEVNIKA

19. januar 2018.

Mladi iz Prijepolja, Sjenice, i Novog Pazara koji su uključeni u projekat „SEMAFOR - Zeleno svetlo za rodnu ravnopravnost“ u drugoj fazi projekta imali su priliku da istraže rodne uloge i njihovu percepciju u lokalnoj zajednici. Neke od tema koje su bile predmet istraživanja su: rodne uloge u svakodnevnom životu; rodne uloge u medijima; rodne norme kroz religijsku perspektivu.
Srbija od zemlje tranzita do zemlje destinacije - Izazovi i praksa u oblasti integracije izbeglica

25. decembar 2017.

Beogradski centar za ljudska prava uz podršku kancelarije UNHCR u Beogradu organizovao je okrugli sto (18.12.2017) na temu: Srbija od zemlje tranzita do zemlje destinacije - Izazovi i praksa u oblasti integracije izbeglica. U okviru okruglog stola organizovana su dva panela.
Održano predavanje „Pravo na azil i izbegličko pravo u Republici Srbiji – međunarodno i domaće pravo“

16. decembar 2017.

Predavanje “Pravo na azil i izbegličko pravo u Republici Srbiji – međunarodno i domaće pravo“ održano je na Fakultetu političkih nauka u okviru projekta Migrate-Jean Monnet Network u kome učestvuje Centar za interdisciplinarne studije Balkana Fakulteta političkih nauka. Predavanje je održao Bojan Stojanović ispred Beogradskog centra za ljudska prava.
Studijska poseta Kraljevini Holandiji

14. decembar 2017.

U okviru projekta Umetnost integracije koji Beogradski centar za ljudski centar sprovodi u saradnji sa Holandskim savetom za izbeglice i Ambasadom Kraljevine Holandije u Beogradu organizovana je studijska poseta Kraljevini Holandiju (27.11.-1.12.2017) sa ciljem upoznavanja sa sistemom integracije izbeglica i tražioca azila u obrazovni sistem i tržište rada.
"Anonimna mržnja" - prijavi govor mržnje na internetu

8. decembar 2017.

Beogradski centar za ljudska prava pokrenuo je projekat „Anonimna mržnja“, koji ima za cilj podizanje svesti stručne i šire javnosti o zastupljenosti govora mržnje kao jednog oblika diskriminacije na informativnim Internet portalima i društvenim mrežama, kao i formulisanje predloga za unapređenje postojećih mehanizama za utvrđivanje odgovornosti i politike kažnjavanja za govor mržnj...
Moj grad moja prava

8. novembar 2017.

U okviru završnog događaja (7.- 8.


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima